fbpx

Nikola Popovski

БЛОГЕРИ СРБ

27.01.16

Прегледи

nikola popovski 120x160Nikola Popovski je doktor ekonomskih nauka i univerzitetski profesor. Predaje grupu predmeta iz područja makroekonomije. Objavio je nekoliko knjiga o ekonomskim temama i univerzitetskim udžbenicima, kao i niz radova u domaćim i stranim časopisima. Izvršavao je nekoliko važnih državnih funkcija. Živi u Skoplju.