fbpx

Radica Todorovska

БЛОГЕРИ СРБ

27.01.16

Прегледи

radica todorovska

Radica Todorovska je diplomirani novinar i magistar političkih nauka od 2009 godine. Trenutno je aktuelni doktorant Instituta za sociološka i političko-pravna istraživanja u Skoplju. Studijski program doktorskih studija je iz područja"Demokratija u uslovima globalizacije". Aktivno sudeluje na konferencijama iz područja političkih nauka, a predmet naučnog interesa je razvoj demokratije u političkim sistemima, pogotovo u smislu međuinstitucionalne komunikacije. Tranzicijski i post-tranzicijski period u postsocijalističkim zemljama predstavlja poseban izazov za komparativna istraživanja sa razvijenim i modernim demokratijama.