fbpx

Tatjana B. Eftimoska

БЛОГЕРИ СРБ

27.06.16

Прегледи

tatjana eftimoska

Tatjana B. Eftimoska radi kao profesor Savremenog makedonskog jezika u međunarodnim školama NOVA i u Visokoj Školi novinarstva i odnosa sa javnošću. Ona je magistrirala i doktorirala makedonsku književnost. Autor je brojnih tekstova i nekoliko knjiga iz područja makedonistike.