fbpx

Todor Čepreganov

БЛОГЕРИ СРБ

24.07.17

Прегледи

Todor Cepreganov 120x160Todor Čepreganov je doktor istorijskih nauka i istraživač moderne istorije, sa posebnim interesovanjem za političku istoriju i istoriju diplomatije. Angažovan je i u nastavi na postdiplomskim studijama na Institutu za nacionalnu istoriju i bio je rukovodilac i saradnik više od 20 domaćih i stranih realizovanih projekata u istoriji Balkana i Makedonije. Objavio je preko 36 monografija, zbirki dokumenata i udžbenika i preko 50 članaka u domaćim i stranim časopisima.