fbpx

Vesna Poposka

БЛОГЕРИ СРБ

30.04.18

Прегледи

Vesna Poposka 120x160Doc. Dr. Vesna Poposka je univerzitetski profesor, nezavisni stručnjak i dugogodišnja aktivistica. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Međunarodni pravni aspekti zaštite kritične infrastrukture od suvremenih sigurnosnih prijetnji" odbranila je 2019. godine na Vojnoj akademiji u Skoplju. Magistrirala je na Odsjeku za međunarodno pravo Pravnog fakulteta "Iustinianus Primus" i autorica je nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz svoje oblasti. Ona je polaznica Političke škole Vijeća Europe. Radi na Međunarodnom univerzitetu "Vision" od njegovog osnivanja 2015. godine, gdje je u ožujku 2021. godine izabrana za dekana Pravnog fakulteta.