fbpx

Zlatko Jakimovski

БЛОГЕРИ СРБ

30.05.16

Прегледи

zlatko 120x160Zlatko Jakimovski doktorand je na Pravnom fakultetu "Justinijan Prvi" u Skoplju. Za vreme dodiplomskih studija Pravnog fakulteta, boravio je nekoliko meseci na Moskovskom univerzitetu Lomonosov i radio kao pravni savetnik u nekoliko advokatskih kancelarija. Angažovan je kao predavač u skopskoj gimnaziji "Josip Broz Tito" u kojoj predaje predmet ,,Uvod u pravo kao spoljni saradnik nevladine organizacije "Koalicija svi za fer suđenje". Jakimovski je sudelovao i bio predavač na nekoliko konferencija i seminara.