ResPublica започна соработка со Project Syndicate, глобалнатa веб платформа која објавува анализи од водечки светски иноватори во економијата, политиката, здравството, технологијата и културата. ResPublica ќе прави избор од нивните блоговите и ќе ги реобјавува на македонски јазик.

Kampanji od javen interes dokument za javni politiki 1
Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објави документот за јавни политики „Кампањи од јавен интерес на македонски начин: информирање на граѓаните или политичка пропаганда?“, чија цел е да утврди дали кампањите од јавен интерес кои беа спроведувани во медиумите во Македонија изминативе неколку години беа навистина од јавен интерес или служеа на интересите на политичките елити или на други институции. Потоа, на кој начин се спроведуваа кампањите од јавен интерес, дали постојат показатели за нивното влијание врз јавноста, кои медиуми најчесто ги објавуваа овие кампањи, и кој најчесто беше нарачател на кампањите од јавен интерес?

MODEM izvestaj fevruari MK 1 738x300

Медиумската слика за политичкиот плурализам во Македонија останува иста како и пред една година. Телевизиите 24 Вести, Телма, Алсат М и ТВ 21 продолжија да ги следат политичките случувања од неутрална позиција и критички да ја опсервираат работата на јавните институции, што всушност е основна улога на професионалното новинарство кое го штити јавниот интерес. Од друга страна, кај телевизиите Сител, Алфа, ТВ Нова и Канал 5 повторно доминираат ставовите на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ и известувањата за проектите и за достигнувањата на нејзините функционери.

Институтот за комуникациски студии (ИКС) го објави документот за јавни политики „Под окото на јавноста: правото на приватност на јавните личности во Македонија“, чија цел е да утврди дали информации за јавни личности објавени во медиумите го задоволуваат т.н. „тест на јавен интерес“, односно дали медиумите правилно ги балансираат правото на приватност на тие личности со правото на јавноста „да знае“. Документот нуди и преглед и анализа на легислативата во областа, и оценува дали истатата ги задоволува европските стандарди.

MODEM izvestaj noemvri MK FINAL cover

Темите поврзани со изборите и изборната кампања доминираа во централните вести на сите медиуми. Повеќето медиуми посебно се осврнаа на темата за двојазичноста, која се наметна во кампањата, но сите тие ја анализираа од различен агол и различно ја врамија.

DSC 0347 resssss

Претставници на невладините организации се обучуваа како да развиваат ефективни пораки, како да ја дефинираат публиката и пораките убедливо да ги пренесат до целните публики на работилницата за ефективна комуникација со јавноста што ја организираше Институтот за комуникациски студии.

edicija vest

Известувањето за студентските протести во 2014 година драстично се разликуваше од една до друга група медиуми. Протестите беа врамени како политички инструментализирани од едната група или како дел од решението за штетните образовни реформи од другата. Ова го покажа истражувањето „Здружени за промени: враќање на владината отчетност преку граѓански протести“ кое го реализираше Високата школа за новинарство и за односи со јавноста.

res vest

Медиумската слика за политичкиот плурализам во Македонија е благо подобрена во однос на периодот од пред шест месеци, што е особено видливо од „омекнувањето“ на негативните појави што претходно беа многу присутни: заземање страна, пропагандистичко известување, демонизирање политички субјекти, вметнување политички маркетинг како дел од вестите.

ResPublica почнува со продукција на месечни видео подкасти кои ќе ги анализираат најчитаните теми од академските блогови во текот на месецот. Подкастот ќе ги презентира ставовите, пред се`, на академската и на истражувачката заедница за актуелни прашања од јавен интерес.

Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: