fbpx

Albian Krasniqi

Albian Krasniqi završio je poslijediplomski studij 'Ekonomije razvoja' na Sveučilištu Sussex u Britaniji. Specijaliziran je za područje strane pomoći i njezin učinak na gospodarstvo. Trenutno radi kao analitičar središnjeg proračuna u Ministarstvu financija.

Procena kosovskoj privredi: inflacija i efikasnost vladinog odgovora

Albian Krasniqi

15.11.23

Ostaje da se vidi da li je Vlada naučila lekciju i da li će se uvidi iz iskustva odraziti na buduće politike i zakon o budžetu. I, naravno, dinamika u sprovođenju projekata i reformi je očajnički...