fbpx

Prof. Dr. Bobi Badarevski

Prof. Dr. Bobi Badarevski është profesor në Institutin për Studime Gjinore në Fakultetin Filozofik, Shkup, UShQM.

Rëndësia e shkrim-leximit AI në luftën kundër dhunës digjitale me bazë gjinore

Prof. Dr. Bobi Badarevski

28.02.24

Kur testova aplikacionin e ri viral të avatarit të AI Lensa, shpresoja të merrja rezultate të ngjashme me disa nga kolegët e mi në MIT Technology...