fbpx

Dorentina Hysa

Dorentina Hysa je stručnjakinja za komunikaciju, trenutno radi kao koordinatorica projekta na Albanskom medijskom institutu (AMI). Kao dio AMI-jevog tima, ona koordinira projekte vezane za MIL, posebno “Building Trust in Media in South East Europe, Phase II”, čiji je cilj poboljšati vještine medijske i informacijske pismenosti (MIL) mladih kroz uključivanje u kurikulume MIL-a. u formalnom obrazovnom sustavu u Albaniji. Dorentina radi kao asistentica u nastavi na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta u Tirani. Prije toga radila je kao programska specijalistica u Uredu premijera Albanije.

Medijska i informaciona pismenost (MIP): antidot laži i propagandi

Dorentina Hysa

02.02.22

Dorentina Hysa Naše svakodnevno izloženje preteranim informacijama stvara osnov da se laži ponavljaju dovoljno često dok ne postanu istine. Mučimo se da kažemo šta je istina, a šta nije. U okeanu sadržaja gde praktično svako ima priliku da objavljuje, postaje...