fbpx

Dorentina Hisa

Dorentina Hisa është eksperte e komunikimit, aktualisht punon si koordinatore projekti në Institutin Shqiptar të Medias (AMI). Si pjesë e ekipit të AMI, ajo koordinon projektet në lidhje me shkrim-leximin mediatik, në veçanti "Ndërtimi i besimit në median e Evropës Juglindore, Faza II", i cili synon të përmirësojë aftësitë e të rinjve për edukimin për median dhe informacionin përmes përfshirjes së kurrikulave për shkrim-lexim mediatik në sistemi formal arsimor të Shqipërisë. Dorentina punon si asistente në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës. Para kësaj ka punuar si specialiste programi në Zyrën e Kryeministrit të Shqipërisë.

Edukimi për median dhe informacionin (EMI): Antidoti ndaj gënjeshtrave dhe propagandës

Dorentina Hisa

02.02.22

Dorentina Hysa Ekspozimi ynë i vazhdueshëm ndaj informacionit të tepërt krijon bazën që gënjeshtrat të përsëriten mjaft shpesh derisa ato të bëhen të vërteta. E kemi të vështirë të përcaktojmë se çfarë është e vërtetë dhe çfarë jo. Në një...