fbpx

Fjollë Caka

Fjollë Caka je arhitekta, sociolog i urbanista iz Prištine (Kosovo), koja radi na održivom, inkluzivnom, otpornom razvoju gradova i zajednica bez ugljenika. Završava doktorske studije i predavač je na Univerzitetu Jugoistočne Evrope (Severna Makedonija), kao i GICN-ov ambasador za klimu na Kosovu od 2021. godine.

Zašto se Kosovo okreće zelenim tehnologijama

Fjollë Caka

10.06.24

Kosovo proizvodi 88% svoje energije preko elektrana Kosovo A i Kosovo B, koje se takođe svrstavaju u sam vrh evropskih...

Gradovi i reakcija na klimatske promene na Kosovu

Fjollë Caka

03.07.23

Suočavajući se s mnogim krizama u isto vrijeme, gradovi danas moraju bolje planirati smanjenje i odgovor na katastrofe i ulagati u izgradnju...