fbpx

Ivan Durgutov

Ivan Durgutov je magistar prava na Pravnom fakultetu ,,Justinijan Prvi" na Univerzitetu ,,Sv. Ćirila i Metodija" u Skoplju. Njegova je specijalnost krivično pravo, a posebno ga interesuju pitanja ljudskih prava, sa fokusom na govor mržnje i krivično delo iz mržnje. Aktivan je član i deo rukovodstva Evropskog udruženja studenata prava (ELSA) - Republika Makedonija.

Mala Ambla i velika poruka koju ona nosi

Ivan Durgutov

14.02.22

Ako su ljudska prava i postupci prema marginalizovanim građanima test o civilizacijskom dometu jedne zajednice, mala po godinama, ali velika po duši Ambla još jednom nam je dokazala da kao društvo nismo uspešni tada kada treba da se najviše...