fbpx

Korrupsioni në Ballkan mbetet një fenomen i pariparueshëm, nuk ndihmon as zbulimi i tij i vështirë

07.05.21

Jason Deegan dhe Felix Amelung Pra, le të shohim se si duket performanca e një numri vendesh të Ballkanit në kontekstin evropian dhe ndërkombëtar. Në fotografinë e mëposhtme, ne kemi dhënë një pasqyrë se si ka ndryshuar mënyra e vlerësimit të rezultatit...