Stefan Ristovski, Angel Mojsovski

Stefan Ristovski istraživač je u Institutu za europsku politiku (EPI) od prosinca 2019. godine. Magistrirao je na program Europskih ekonomskih sudija [specijalnost biznisa] na Koledz u Europi u Brižu, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu - u Skoplju, na odsjeku Nadvorešna trgovina. Stefan radi na monitoring pripremnom procesu na Sjevernoj Makedoniji za Europskoj uniji i sektorskim politikama. Učestvovao je u pišanju na nekoliko biltena za sostojnu bazu sa Kovid-19 u Centralnoj i Istočnoj Europi. Pred angazman u EPI-a, Stefan je radio u EuroEvents - Institut za istraživanje tržišta projekata iz područja usklađenosti propisa i transparentnosti, te prekogranična zdravstvena zaštita usredotočena na europsku acquis. Angel Mojsovski radi kao istraživač na Institutu za evropsku politiku (EPI). Tokom svoje četiri godine na EPI, Mojsovski je radio kao asistent na projektu i istraživač na nekoliko projekata posvećenih ljudskim pravima, manjinskim pravima, sa posebnim akcentom na socijalna prava. Mojsovski je diplomirani politikolog na Pravnom fakultetu ,,Justinijan Prvi". Teme njegovog interesa su pitanja iz oblasti socijalne politike.

Kad, tad, biće! – Kako teče vakcinacija u Makedoniji?

Stefan Ristovski, Angel Mojsovski

05.04.21

Stefan Ristovski, Angel Mojsovski Broj zaraženih i preminulih značajno se povećao u proteklom periodu, a epidemiološka situacija u zemlji je kritična. Međutim, Komisija za zarazne bolesti zasad ne planira da preporučidodatne mere prevencije, postavljajući...