fbpx

Stefan Ristevski, Angel Mojsovski

Stefan Ristevski është hulumtues në EPI që nga dhjetori i vitit 2019. Stefan ka magjistruar në College of Europe në Bruge, Belgjikë. Ka magjistruar në drejtimin Studime ekonomike evropiane me specializim në lëminë e biznesit. Ai ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Shkup në drejtimin Tregti ndërkombëtare. Stefan bën monitorimin e procesit të aderimit të Maqedonisë së Veriut në BE dhe politikave sektoriale. Deri më tani, ka marrë pjesë në shkruarjen e disa billteneve lidhur me COVID-19 dhe gjendjen në Evropën qendrore dhe lindore. Para se të bëhet pjesë e EPI, ai ishte i angazhuar në EuroEvents – Instituti për hulumtime të tregut, në veçanti në projekte që kanë të bëjnë me transparencë dhe harmonizim me rregullativat, si dhe mbrojtjen shëndetësore ndërkufitare me fokus të veçantë në acquis Evropian. Angel Mojsovski punon si studiues në Institutin për Politikë Evropiane (EPI). Gjatë katër viteve të tij në EPI, Mojsovski ka punuar si asistent-projekti dhe studiues në disa projekte kushtuar të drejtave të njeriut, të drejtave të pakicave, me një fokus të veçantë në të drejtat sociale. Mojsovski ka diplomuar për politokologji në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë". Temat me interes për të janë çështjet në fushën e politikës sociale.

Herdo-kurdo, do të bëhet! – Si po zhvillohet vaksinimi në Maqedoni

Stefan Ristevski, Angel Mojsovski

05.04.21

Stefan Ristovski, Angel Mojsovski Numri i të infektuarve dhe i rasteve të vdekjes është rritur ndjeshëm në periudhën e kaluar, dhe situata epidemiologjike në vend është kritike. Megjithatë, Komisioni për sëmundje infektive nuk planifikon të rekomandojë...