fbpx

Sonja Stojadinović

Sonja Stojadinović rođena je 1979 u Velesu. Diplomirani je politikolog sa Pravnog fakulteta „Justinijan Prvi“ u Skoplju, gde je i magistrirala na odseku Međunarodne politike na temu „Nenasilna borba u politici: faktori uspeha i neuspeha“. Radi kao slobodni autor za hrvatske regionalne portale Lupiga i Bilten i kao aktivistkinja levičarskog pokreta Solidarnost.

Verska tolerantnost: Poznat, ali retko praktikovani koncept

Sonja Stojadinović

11.03.22

Verska se tolerantnost gradi upoznavanjem drugih, objašnjavanjem da njihova različitost nije pretnja za nas, niti za naša verska...