Tina Hrubi

Tina Hrubi ka përfunduar master studime për studimet e komunikologjisë në Fakultetin për studime kroate në Zagreb,e specializuar për marrëdhënie me publikun. Ajo ka diplomuar në Universitetin "Vilnus" në Lituani dhe në Universitetin Kombëtar " Sun Jat-sen” në Tajvan përmes programit për shkëmbimin e studentëve . Që nga viti 2013, ajo është anëtare aktive e Shoqatës për Komunikim dhe Kulturë të mediave, si pjesë e projektit "Mind over Media", e krijoi planin e parë mësimor propagandues dedikuar për edukimin e migrantëve dhe azilkërkuesve. Për momentin është e punësuar në Shoqatën për komunikim dhe kulturë të mediave si koordinatore e aktiviteteve projektuese dhe është zëvëndës/drejtoresh e zyrës.

Standarde të dyfishta në respektimin e masave epidemiologjike në Kroaci

Tina Hrubi

05.08.20

Tina Hrubi Në Kroaci, më 5 korrik 2020, u mbajtën zgjedhjet parlamentare në mes të pandemisë së re të korona virusit. Megjithëse votuesit u inkurajuan të dalin në zgjedhje, pjesëmarrja kurrë nuk ka qenë më e ulët. Ajo që tërhoqi vëmendjen e...