fbpx

Aleksandra Gjurkova

БЛОГЕРИ АЛБ

25.09.18

Прегледи

Aleksandra Gjurkova 120x160Aleksandra Gjurkova punon në Institutin për Gjuhën Maqedonase "Kërste Misirkov" në Universitetin "Shën Cirili dhe Metodij” në Shkup. Ajo ka mbaruar Studimet Klasike në Fakultetin Filozofik në Shkup (1996), Degët e Masterit (2001) dhe Studimet e Doktoratës (2006) në Studimet Maqedonase në Fakultetin e Filologjisë në Shkup. Ai ka studiuar në Institutin e Studimeve Sllave në Universitetin e Vjenës (1999/2000), në Institutin e Studimeve Sllave në Universitetin e Lozanës (2002/03), dhe në Institutin e Vjetër Sllav në Zagreb (2010). Ajo është e angazhuar si studiuese e disa projekteve në fushën e historisë së gjuhës maqedonase, Drejtshkrimit të gjuhës maqedonase dhe si studiuesja kryesore e projektit Planifikimi i gjuhës dhe politikat gjuhësore në Republikën e Maqedonisë. Ajo ka botuar mbi 50 edicione bibliografike në fushën e sintaksës sllaviste kishtare, sociolinguistikës dhe stilistikës në revistat shkencore vendase dhe të huaja (Gjuha Maqedonase, Studime Filologjike, Spektri, Stylistyka, Slavia, Slovo). Është anëtar i Komisioneve për sociolinguistikë dhe stilistikë të Komitetit Ndërkombëtar Sllav.