fbpx

Aleksandra Zhivkoviq

БЛОГЕРИ АЛБ

01.09.17

Прегледи

aleksandra zivkovic 120x160Aleksandra Zhivkoviq ka diplomë master në juridik. Në vitin 2016, e mbrojti tezën "Korrupsioni në arsimin e lartë: Analizë me një përmbledhje të veçantë të punës së Universitetit" Shën. “Cirili dhe Metodij” - Shkup. Fokusi kryesor i saj në punë është politika në arsimin e mesëm dhe të lartë, me theks të veçantë në fushat e të drejtave të studentëve dhe organizimit të studentëve, diskriminimin dhe politikat sociale. Vitet e fundit, ajo ka qenë aktive në disa nisma studentore, përfshirë Plenumin Studentor. Në vitin 2016, ajo mori pjesë në komisionin e Universitetit Shën. “Cirili dhe Metodij” për ndryshime në Statut në lidhje me organizimin e studentëve.