fbpx

Bllagica Petreski

БЛОГЕРИ АЛБ

25.05.16

Прегледи

blagica petreskiBllagica Petreski është kryekonomiste dhe Drejtoreshë e Përgjithshme e Financave, Instituti për Kërkime Ekonomike dhe Politikë në Shkup. Ajo është studiuese në fushën bankare dhe atë të ekonomisë, përkrahëse e politikave më të mira ekonomike dhe këshilltar intensiv politik. Ajo ka një prapavijë të fortë profesionale në analizën për sistemin bankar, i cili rrjedh nga përvoja e saj pesëvjeçare në një nga bankat më të mëdha tregtare në Maqedoni. Blagica është fituese e Çmimit për Studiues të Rinj të Vitit nga BPRM dhe Çmimit për Punimin më të mirë në Fushën e Rreziqeve dhe Sigurimeve nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve.