fbpx

Bojan Georgievski

БЛОГЕРИ АЛБ

23.09.15

Прегледи

bojan georgievskiBojan Georgievski është duke i përfunduar studimet master në Fakultetin e Drejtësisë, Departamenti i së Drejtës Ndërkombëtare dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare. Ai është zgjedhur pedagog në fushën e shkencave juridike në Shkollën e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun. Interesat e tij për hulumtim janë në disa fusha: e drejta e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale, ligji për median dhe media e re sociale. Ai është autori i disa artikujve akademikë dhe investigativë.