fbpx

Emilija Lokvanec

БЛОГЕРИ АЛБ

13.02.19

Прегледи

Emilija Lokvanec është student doktorature për të drejtën kushtetuese në Fakultetin e Drejtësisë “Justiniani i Parë” në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodij” dhe ka mbaruar studimet për master në shkencat juridike  nga fusha e të drejtës civile. Ajo ka një diplomë masteri në "Parimet e Gjykatës së Lartë dhe Mendimet Ligjore si Burim i së Drejtës Civile" dhe aktualisht është duke punuar në disertacionin e doktoratës me temë "Roli i Gjykatës Supreme në sigurimin e unitetit në zbatimin e ligjeve nga gjykatat".