fbpx

Gjorgji Spasov

БЛОГЕРИ АЛБ

14.07.17

Прегледи

Gjorgji Spasov120X160Gjorgji Spasov (lindur më 1949) është profesor universiteti. Ai ka botuar punime në fushën e shkencës politike, shkencës së komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun. Ai ka qenë Sekretar i Përgjithshëm i LSDM-së, Anëtar i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë, Ministër i Drejtësisë dhe Ambasador i Maqedonisë në Bullgari dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Ai është një nga themeluesit e agjencisë së vlerësimit Marrëdhëniet me publikun dhe komunikimet. Ai boton kolumne në gazetat ditore dhe javore dhe merr pjesë në debate televizive për çështje aktuale politike. Ai është gjithashtu autor i manualeve "Dhjetë kriteret e socialdemokracisë sot" dhe "Zhvillimi i socialdemokracisë " të botuara nga Fondacioni Friedrih Ebert, të cilat përdoren për të trajnuar të rinj socialdemokratë në vend.