fbpx

Leposava Ognjanoska

БЛОГЕРИ АЛБ

06.10.15

Прегледи

Leposava Ognjanoska është juriste e diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë" dhe aktualisht është studente e programit të masterit për Drejtësi Ndërkombëtare dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare. Fusha e saj me interes të veçantë është koncepti i demokracisë dhe i sundimit të ligjit, përmes prizmit të integrimit të shoqërive.