fbpx

m-r Liljana Pecova -Ilieska

БЛОГЕРИ АЛБ

09.06.16

Прегледи

Liljana Pecova Ilieska 120x160m-r Liljana Pecova -Ilieska është themeluese e IMPETUS - Qendra për Internet, Zhvillim dhe Menaxhim të Mirë, Drejtoreshë e Programit për Privatësi dhe Internet, dhe një nga themeluesit e Forumit për Menaxhimin e Internetit në Maqedoni. Ajo ka një përvojë pune paraprake dhjetëvjeçare në Ministrinë e Brendshme, e ndjekur nga një pozitë këshilltareje për katër vjet në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ku ishte pjesë e grupit të punës së ekspertëve të Trupit Ndërqeveritar për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut të RM-së.