fbpx

Petar Todorovski

БЛОГЕРИ АЛБ

18.11.20

Прегледи

Petar Todorovski 120x160Petar Todorovski është këshilltar për rregullativë në fushën e TIK-ut në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë. Ai u diplomua në Fakultetin Juridik "Justiniani i Parë" në Shkup në vitin 2011.