fbpx

Vesna Shopar

БЛОГЕРИ АЛБ

30.11.16

Прегледи

vesna soparVesna Shopar është eksperte shumëvjeçare në fushën e informacionit dhe komunikimit, mediave masive, opinionit publik, teorive dhe sistemeve të komunikimit ndërkulturor, teorisë së informacionit dhe komunikimit, ligjit të mediave, komunikimit të biznesit, politikës dhe mediave. Ajo ka botuar më shumë se 40 botime shkencore, libra, monografi, ka marrë pjesë në mbledhje të shumta shkencore, konferenca dhe seminare, dhe ka marrë pjesë në më shumë se 30 projekte kërkimore shkencore në vend dhe jashtë tij. Profesor Shopar ka qenë dhe është anëtare e organizatave dhe asociacioneve të shumta në Maqedoni dhe jashtë saj.