fbpx

Redion Qirjazi

БЛОГЕРИ АЛБ

03.07.20

Прегледи

Redion Qirjazi 120x160Redion Qirjazi është menaxher programor dhe studiues për çështjet e sigurisë. Puna e tij fokusohet në mbrojtje, terrorizëm, zgjidhjen e konflikteve, ekstremizëm të dhunshëm, integriteti i sektorit publik dhe menaxhimi i mirë. Redioni është diplomuar në Akademinë Ushtarake në SHBA (Uest Point) dhe paraprakisht ka shërbyer si oficer në armatën shqiptare plot 7 vjet, përfshirë edhe turnëun ushtarak në Afganistan. Ai është Rotary Peace Fellow dhe fitues i Chevening bursës, në suazat e së cilës i ka kryer studimet e magjistraturës në Siguri dhe Strategji të Aplikuar, në Universitetin Ekseter.