fbpx

Sonja Ristevska

БЛОГЕРИ АЛБ

27.10.17

Прегледи

Sonja RIsteskaSonja Ristevska është referente projektues, përgjegjëse për Evropën Juglindore në organizatën tink tenk Agora (Agora Energiewende) në Berlin, Gjermani. Ajo po punon në mënyrë aktive në fushën e tranzicionit energjetik në rajonin e EJL-së.