fbpx

Todor Çepreganov

БЛОГЕРИ АЛБ

24.07.17

Прегледи

Todor Cepreganov 120x160Todor Çepreganov është doktor i shkencave historike dhe studiues i historisë moderne, me një interes të veçantë për historinë politike dhe historinë e diplomacisë. Ai është angazhuar në dhënien e leskioneve për studimet pasuniversitare në Institutin e Historisë Kombëtare dhe ka qenë shefi dhe bashkëpunëtori i më shumë se 20 projekteve të realizuara vendase dhe të huaja në historinë e Ballkanit dhe të Maqedonisë. Ai ka botuar mbi 36 monografi, antologji të dokumenteve dhe teksteve shkollore dhe mbi 50 artikuj në revista vendase dhe të huaja.