fbpx

Zlatiborka Popov-Momçinoviq

БЛОГЕРИ АЛБ

06.06.20

Прегледи

Zlatiborka Popov Momcinovic 120x160Zlatiborka Popov-Momçinoviq është profesoreshë e asociuar e shkencave politike në Fakultetin Filozofik, Universiteti i Sarajevës Lindore. Fokusi i hulumtimit të saj është në çështjet gjinore, zhvillimin e shoqërisë civile dhe aktivizmin e grave, feja dhe politika, profesionalizmi i mediave dhe proceset e pajtimit. Ajo është aktive në shoqërinë civile dhe lëvizjen e grave, duke u përpjekur të harmonizojë përpjekjet shkencore dhe aktiviste.