fbpx

Zllatko Jakimovski

БЛОГЕРИ АЛБ

30.05.16

Прегледи

zlatko 120x160Zllatko Jakimovski është student doktorature në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë " në Shkup. Gjatë studimeve universitare në Fakultetin e Drejtësisë, ai qëndroi për disa muaj në Universitetin Lomonosov të Moskës dhe punoi si këshilltar juridik në disa firma juridike. Ai u punësua si arsimtar në shkollën e mesme të Shkupit "Josip Broz Tito" me temën "Hyrje në drejtësi" si bashkëpunëtor i jashtëm i OJQ-së "Koalicioni të gjithë për një proces të drejtë gjyqësor". Jakimovski ka morë pjesë dhe ka qenë folës në disa konferenca dhe seminare.