ResPublica почнува со продукција на месечни видео подкасти кои ќе ги анализираат најчитаните теми од академските блогови во текот на месецот. Подкастот ќе ги презентира ставовите, пред се`, на академската и на истражувачката заедница за актуелни прашања од јавен интерес.

Првиот видео подкаст се однесува на затајувањето на превентивата за заштита и спасување од елементарните непогоди кои во изминатитот период ја погодија Македонија. Поплавите и земјотресите покажаа дека не се почитуваат протоколите при делување во криза и при изградба на инфраструктурата, дека граѓаните не се едуцирани за самоспасување и не се соодветно информирани во случај на непогода и дека постои судир на надлежности на државните институции и некоординираност при справување со последиците на терен.

Погледнете го видео подкастот со Ивица Наумовски од Дирекцијата за заштита и спасување и со Ѓорѓи Тодоров, сообраќаен инженер.

Поддржано од:       Имплементирано од:       Проект: