fbpx

И Скопје и Софија стигнаа до критичната точка – граѓаните сакаат квалитетни урбанистички планови

Видео поткаст

25.03.19

Прегледи

Два главни града, исти предизвици: Скопје се гуши во урбанистичка презаситеност во отсуство на стратегија како да се негува јавниот простор и хуманото живеење. Истите проблеми ги мотивираа граѓаните и властите во Софија да се фокусираат кон развојно урбанистичко планирање, базирано врз анализи. Обата града ја делат истата енергија – граѓаните се се погласни во притисокот дека сакаат да живеат во квалитетно испланиран простор. Следете го видео поткастот со Стефан Лазаревски од „Тајфа Архитекти“ и Љубо Георгиев од „Визија за Софија“.

 

ТВ верзија

I-Skopje-i-Sofija-stignaa-do-kriticnata-tocka-graganite-sakaat-kvalitetni-urbanisticki-planovi