На занаетчиството ќе му требаат барем две години за да се залечи

Влог

12.05.21

Прегледи

Пандемијата силно ги удри сите занаети. Агрон Фазлији, претседателот на Занаетчиската комора на Македонија вели дека се неопходни итни мерки за поддршка да можат занаетчиствата да си ја задржат амбасадорската улога.

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии