fbpx

Турскиот театар е сѐ уште театар без сцена

Влог

15.04.22

Прегледи

„Турскиот театар e европски театар, но тоа што немаме своја сцена влијае на репертоарот и несоздавањето навика публиката редовно да доаѓа да нѐ гледа“, вели Несрин Таир - директорка на НУ Турски театар. Наградите го потврдуваат квалитетот на театарската продукција, а недоволната информираност за постоењето на титл на македонски јазик е слабост која им ја ограничува посетеноста.