fbpx

Shtrenjtimi i rrymës do t’i errësojë komunat, shpëtimi shihet te Qeveria

Video podcast

28.02.22

Прегледи

Qeveria të mbulojë faturat e larta të energjisë elektrike të komunave dhe t'i regjistrojë shkollat dhe objektet komunale si amvisëri, kërkojnë nga BNJVL-ja. Kryetari i komunës së Gjorçe Petrovit thotë se nëse nuk i ndihmojnë, komuna nuk do të mund të mund tu dalë në ndihmë qytetarëve. Kryetari i Komunës Qendër, nga ana tjetër, është i qetë deri në muajin maj kur nënshkruhet kontrata për rrymë. Të gjithë janë dakord se vetëqeverisja lokale ka nevojë për më shumë decentralizim.