fbpx

Alban Dafa, Redion Qirjazi

Alban Dafa është studiues për menaxhim dhe siguri në Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN). Puna e tij fokusohet në institucionet shqiptare për siguri dhe mbrojtje dhe reforma në menaxhim, që kanë të bëjnë me aderimin në BE. Para se t’i bashkëngjitet IDN-së, ai shërben në forcat detare shqiptare si komandant i anies patrulluese, navigator dhe hidrograf i ri. Ka diplomuar në Akademinë e Forcave Detare në SHBA dhe është Çhevening alumni bursës. Redion Qirjazi është menaxher programor dhe studiues për çështjet e sigurisë. Puna e tij fokusohet në mbrojtje, terrorizëm, zgjidhjen e konflikteve, ekstremizëm të dhunshëm, integriteti i sektorit publik dhe menaxhimi i mirë. Redioni është diplomuar në Akademinë Ushtarake në SHBA (Uest Point) dhe paraprakisht ka shërbyer si oficer në armatën shqiptare plot 7 vjet, përfshirë edhe turnëun ushtarak në Afganistan. Ai është Rotary Peace Fellow dhe fitues i Chevening bursës, në suazat e së cilës i ka kryer studimet e magjistraturës në Siguri dhe Strategji të Aplikuar, në Universitetin Ekseter.

COVID-19 dhe sfida e Shqipërisë për qeverisje demokratike

Alban Dafa, Redion Qirjazi

03.07.20

Alban Dafa, Redion Qirjazi Qeveria shqiptare reagoi shpejt për të parandaluar përhapjen e COVID-19, por pandemia i dha mundësi ekzekutivit të zgjerojë pushtetin e tij nëpërmjet injorimit të kritikave ndaj vendimeve të marra, kontrollit të perceptimin të...