fbpx

Арлинда Мазлами Илази

Арлинда Илази е програмски директор на Здружението Мултикултура - Тетово. Таа е дипломирана на Факултетот за јазици, култури и комуникации на Универзитетот на Југоисточна Европа, кадешто во моментов е студент на магистерските студии за маркетинг. Целокупното нејзино искуство е насочено кон граѓанските права преку промоција на младинскиот активизам и учество во процесот на донесување на одлуки и развој на културните и на меѓуетничката толеранција и соработка. Има искуство со голем број проекти, истражувања и анализи и е уредник на неколку публикации. Активно работи во областа на Бесплатна правна помо

Граѓаните не знаат како да користат бесплатна правна помош

Арлинда Мазлами Илази

03.10.18

Арлинда Мазлами Илази И после многу години од донесувањето на Законот за бесплатна правна помош, се` уште се соочуваме со истите основни проблеми...