fbpx

Bojan Perkov

Bojan Perkov është studiues në fondacionin SHARE në Beograd. Interesat e tij kërkimore dhe fushat e punës përfshijnë lirinë e shprehjes dhe median online, si dhe të gjitha çështjet e tjera që lidhen me shprehjen përmes Internetit, të tilla si gjuha e urrejtjes, net-neutraliteti, censura, etj. Përmes punës së tij në SHARE, ai ka fituar njohuri në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe sigurisë së informacionit, kryesisht në fushën e mbrojtjes së gazetarëve dhe burimeve të tyre.

Pse “bilbilfryrja ” është thelbësore për botën e sotme

Bojan Perkov

17.02.20

МК  SR Bojan Perkov Pavarësisht se cili është motivi që dikush të dalë me informata të ndjeshme dhe kështu t’i “fryjë bilbilit”, nëse në këtë mënyrë realizohet interesi publik, d.m.th., tregon në shkelje të ligjit,...