Danilo Kërstovski

Danilo Kërstovski është apsolvent për studime politike në Fakultetin Juridik "Justiniani i Parë" në Universitetin "Sh. Qirili dhe Metodi, Shkup. Si fusha të veçanta interesi ai veçon filozofinë politike, historinë politike, psikologjinë politike, gjeopolitikën dhe sistemet politike. Pasioni i tij është retorika dhe aftësitë oratorike.

Sorry, no posts matched your criteria.