fbpx

Danilo Kërstovski

Danilo Kërstovski është apsolvent për studime politike në Fakultetin Juridik "Justiniani i Parë" në Universitetin "Sh. Qirili dhe Metodi, Shkup. Si fusha të veçanta interesi ai veçon filozofinë politike, historinë politike, psikologjinë politike, gjeopolitikën dhe sistemet politike. Pasioni i tij është retorika dhe aftësitë oratorike.

Macron kundër Francës radikale: A po lind Republika e Gjashtë Franceze?

Danilo Kërstovski

11.05.22

Sado që vetoja franceze nuk la vend për kujtim të mirë në Maqedoni dhe Shqipëri, shpresa është që përmes Samitit të ardhshëm në Paris të pritet Nyja Gordiane dhe të pasojë intensifikimi i procesit të integrimit evropian i Ballkanit...