Fitim Gashi

Od 2013. godine, Fitim Gashi je dugogodišnji novinar u KOHA Grоup, pokrivajući politička, socijalna i pravosudna pitanja na Kosovu. Gashi ima 16 godina novinarskog staẑa, a ranije je radio za "Kosova Sot", "Tribuna", "Lajm". Za svoj rad Gashi je nagrađivan nekoliko nagrada domaćih i međunarodnih organizacija. Učestvovao je i u mnogim međunarodnim programima za promociju i unapređenje profesionalnog novinarstva. Gashi je magistrirao političke nauke i javnu upravu.

Mlaku borbu protiv najvećeg žarišta na korupciji na Kosovu

Fitim Gashi

31.01.22

Fitim Gaši   “Ko seje, žanje” – je izraz za onog koji seje zemlju, sa ciljem da posle nekog vremena žanje prinose. Ali, mnogo javnih funkcionera i službenika u Kosovu žanju bez da seju, uključeni u širokoj i velikoj šemi korupcija i prevara....