fbpx

Грација Атанасовска

Грација Атанасовска е книжевница и независна истражувачка. Има дипломирано на Катедрата за општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, а моментално ги завршува мастер студиите по книжевност и култура на Универзитетот во Потсдам, Германија. Се интересира за современа книжевност и култура, како и за прашања од областа на квир теоријата, феминизмот, левичарските и зелените политики.

Скриените облици на конверзионата терапија

Грација Атанасовска

28.09.22

Во Македонија не постои никаква забрана за конверзиона терапија, а лиценцираните психолози што може да се јават како спроведувачи или наведувачи...