fbpx

Deri ku është vendi ynë në përmbushjen e standardeve evropiane për një gjyqësor efikas?

20.07.20

Iva Conevska Përveç përmirësimit të efikasitetit të gjyqësorit maqedonas në drejtim të zgjidhjes së lëndëve të vjetra dhe shkallës së zgjidhjes së lëndëve gjyqësore, nevojiten përpjekje shtesë për të përmirësuar sistematikisht efikasitetin për...