fbpx

Ивана Китановиќ

Ивана Китановиќ е магистер по корпоративен финансиски менаџмент на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје во 2021 година. Таа работи во комуникациите и јавното информирање во Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и е вклучена во национални и меѓународни иницијативи, проекти поддржани од УСАИД и граѓански организации.

Социјални медиуми: Крај на продуктивноста или можност за подобрена комуникација?

Бојан Китановиќ

Ивана Китановиќ

17.02.23

Кои се придобивките од употреба на социјалните медиуми во професионална средина за унапредување на комуникацијата на работното...