Бојан Китановиќ

Бојан Китановиќ е магистранд на Економскиот факултет при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје. Тој има повеќегодишно искуство како волонтер и член на повеќе локални и меѓународни организации и како придонесувач и соработник на домашни и меѓународни блогови и центри во рамки на високото образование. Тоа го води кон работа на проекти поддржани од Агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД и останати истакнати донатори. Покрај тоа, тој е и член на Младинскиот совет на амбасадата на САД во Скопје.

Како приватниот сектор може да се вклучи во развојот на локалната заедница

Бојан Китановиќ

10.08.22

Здруженост, сплотеност и поврзаност на луѓе, друштва, организации и институции кон една заедничка цел или поради заедничка причина. Често на овој...