fbpx

Бојан Китановиќ

Бојан Китановиќ е магистранд на Економскиот факултет при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје. Тој има повеќегодишно искуство како волонтер и член на повеќе локални и меѓународни организации и како придонесувач и соработник на домашни и меѓународни блогови и центри во рамки на високото образование. Тоа го води кон работа на проекти поддржани од Агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД и останати истакнати донатори. Покрај тоа, тој е и член на Младинскиот совет на амбасадата на САД во Скопје.

Социјални медиуми: Крај на продуктивноста или можност за подобрена комуникација?

Бојан Китановиќ

Ивана Китановиќ

17.02.23

Кои се придобивките од употреба на социјалните медиуми во професионална средина за унапредување на комуникацијата на работното...

Како приватниот сектор може да се вклучи во развојот на локалната заедница

Бојан Китановиќ

10.08.22

Здруженост, сплотеност и поврзаност на луѓе, друштва, организации и институции кон една заедничка цел или поради заедничка причина. Често на овој...