Ивана Велковска

Ивана Велковска е магистер по меѓународна економија и истражувач во Центарот за економски анализи (www.cea.org.mk). Нејзин истражувачки интерес се јавните финансии, економската нееднаквост и даночните политики. Во досегашното работно искуство била дел од компаниите Блумберг и Прајсвотерхаускуперс.

Економски придобивки и предизвици од членство во НАТО

Ивана Велковска

20.08.18

м-р Ивана Велковска При евентуалниот влез во НАТО, Македонија ќе треба постепено да ги зголемува буџетските расходи за одбрана, но според примерот...

Повеќе осигуреници, но помалку приходи – проблемот на одржливост на пензискиот систем во Македонија

Ивана Велковска

30.01.18

м-р Ивана Велковска За да се намали дефицитот предизвикан од разликата меѓу приходите од придонеси и трошоците за пензии кој се повеќе се...