fbpx

Ивана Велковска

Ивана Велковска е докторантка по економски науки на Економскиот факултет во Скопје и поранешна стипендистка на Фондација отворено општество Лондон. Таа има искуство во невладиниот сектор како истражувач во Центарот за економски анализи и во приватниот сектор како консултант во Big Four и финансиски аналитичар во Bloomberg.

Партиципативниот социјализам на Томас Пикети

Ивана Велковска

31.08.22

Според Пикети, секој граѓанин кој ќе наполни 25 години треба да добие од државата износ кој соодветствува на 60% од просечното богатство по жител. На...

Економски придобивки и предизвици од членство во НАТО

Ивана Велковска

20.08.18

м-р Ивана Велковска При евентуалниот влез во НАТО, Македонија ќе треба постепено да ги зголемува буџетските расходи за одбрана, но според примерот...

Повеќе осигуреници, но помалку приходи – проблемот на одржливост на пензискиот систем во Македонија

Ивана Велковска

30.01.18

м-р Ивана Велковска За да се намали дефицитот предизвикан од разликата меѓу приходите од придонеси и трошоците за пензии кој се повеќе се...