fbpx

Џајати Гош

Џајати Гош е извршен секретар на International Development Economics Associates, професор по економија на Универзитетот во Масачусетс Амхерст и член на Независната комисија за реформа на меѓународното корпоративно оданочување.

Зголемување на цените кое ги засега сиромашните

Џајати Гош

14.01.22

Џајати Гош (Jayati Ghosh) Зголемувањето на цените на храната се случува од причини кои се многу посложени отколку зголемувањето на другите цени, така што...