fbpx

Ljubço Jovanov

Ljubço Jovanov, inxhinier i diplomuar në fizikë forenzike, laborant i lartë në Observatorin Sizmologjik në Fakultetin Matematiko-Natyror në Shkup dhe student i magjistraturës në gjeofizikë në Institutin e Fizikës pranë Fakultetit Matematiko-Natyror në Shkup.

Sa mund të ndihmojnë ndryshimet në sjelljen e kafshëve për të “parashikuar” tërmetet?

Ljubço Jovanov

Katerina Drogreshka

17.07.23

Edhe pse parashikimet nuk kanë qenë kurrë të popullarizuara, madje edhe kur pas "profecive" të tilla qëndrojnë shkencëtarë të shquar - sizmologë, duket se gjetja e çfarëdolloj ligjshmërie midis ndryshimeve mjedisore, pak para se të ndodhë një tërmet,...